Vïbràtórï Dönnà Sèssö Rèàlîstïcó,Stîmölàzïónè in Sïlîcónè dèl Clïtörîdè, Massàggïàtörè Pórtàtîlè Wïrèlèss,2 Pötèntï Mótörî, 10 Módàlïtà, 100% Impèrmeàbïlè

Amazon.it Price: 35,99 (as of 30/03/2021 10:05 PST- Details)